Vaněk, Antonín
1969 – Snídejte v trávě! (VV)
1965 – Déšť (VV)
1962 – Potíže s kulturou (VV)
1958 – O lidech a tramvajích (VV)
1958 – Proč lže... (VV)