Jariš, Milan
1967 – Jak se krade milión (H - člen komise)
1960 – Přežil jsem svou smrt (Op, PuN, S)
1956 – Neporažení (S)