Ferenc, Jindřich
1958 – O lidech a tramvajích (PuN, R, S)
1958 – O lidech před pultem a za ním III. Epocha (R)
1958 – Ruka ruku neumyje (PuN, R, S)
1955 – Muži mě pronásledují (R, S)
1955 – Za 14 dní, prosím (R, S)