Janečková, Vlasta
1959 – Prázdniny v oblacích (PR)
1958 – Pohádka o kouzelné píšťalce (R, S)
1958 – Žižkovská romance (H - pošťačka Hanka)
1956 – Strach (R, S)
1954 – Mladá láska (H - Lenka)