Svobodová, Eliška
1960 – Lidé jako ty (H)
1957 – Škola otců (H - Zálesáková)
1956 – Kudy kam? (H - přísedící Plachá)