Bulík, Josef
1970 – Svatby pana Voka (H - uhlíř)
1965 – Bílá paní (H - redaktor Hlasatele)
1960 – Sedmý kontinent (H - František, Šamoníkův syn)
1959 – Kam čert nemůže (H - přednosta stanice)
1947 – Uloupená hranice (H - Fabián Srbek)