Kressl, Vladimír
1969 – Iluze (Spol)
1968 – Čo ja o tom viem alebo Záznam o sklamaní (Spol)
1964 – Fotografové (Spol)
1953 – Nejšťastnější člověk na světě (R)
1952 – Jestřáb kontra Hrdlička (R)
1950 – Pevnost (H - Hanzák)