Baláž, Ladislav
1955 – Hudba z Marsu (H - houslista Lájoš)