Kovář, Jan
1950 – Veselý souboj (AR)
1948 – Případ Z-8 (PR)