Zelenka, Bedřich
1970 – "Čtyři vraždy stačí, drahoušku" (H - konduktér)
1961 – Každá koruna dobrá (PuN, S)
1958 – Hlavní výhra (H - prodavač gramodesek)
1958 – Mezi nebem a zemí (H - revizor z kraje)
1957 – Konec jasnovidce (H - klient, PuN)