Bruder, Jiří
1970 – Pan Tau a Claudie (H - televizní reportér)
1966 – Dáma na kolejích (H - písař VB)
1966 – Nápady čtenáře detektivek (H - lékař)
1966 – Poklad byzantského kupce (H - nadporučík VB Hrabánek)
1964 – Kdyby tisíc klarinetů (H - podporučík Max)
1964 – Obžalovaný (H - redaktor Práce Bureš)
1963 – Závory (H - hostinský)
1962 – Oranžový měsíc (H - tramvaják Jirka)
1961 – Spadla s měsíce (H - družstevník Tonda Houf)
1961 – Strieborný vietor (H - katecheta)
1953 – Expres z Norimberka (H - příslušník StB Barták)
1952 – Únos (H - dispečer na letišti)