Mikulová, Jana
1948 – Dravci (H - dělnice Růžena)
1947 – Parohy (H - panská Cecílie)