Kratochvíl Miloš V.
1959 – Docela všední neděle (Spol)