Bednář, Jiří
1968 – Nebeští jezdci (H - palubní střelec seržant Malý zv. Š)
1967 – Sedm havranů (H - student Zdeněk)
1967 – Změny a proměny (H - herec Pavel)
1964 – Bubny (H - trumpetista Ludvík Malý zvaný Luis)
1964 – Strakatí andělé (H - Janin chlapec)
1963 – Na laně (H - Hynek, Kájův kamarád)
1962 – Závrať (H - četař)
1961 – Červnové dny (H - hornický učeň Pavel Čejka)
1959 – Docela všední neděle (H - kreslič Arnošt)