Pleskot, Jaromír
1956 – Robinsonka (R, S, TS)
1955 – Kam s ním? (R, S)
1955 – Obušku,z pytle ven! (R, S, TS)
1954 – Na stříbrném zrcadle (R, S)
1953 – Expres z Norimberka (H - příslušník StB Zachar)
1952 – Divotvorný klobouk (H - sklepník Zvonek)
1949 – Výlet pana Broučka do zlatých časů (ned) (R)
1947 – Nikdo nic neví (S)