Zelenka Antonín /střih/
1960 – Generál (Spol)
1958 – Dešť padá shora (Spol)
1958 – Rodiče (Spol)
1958 – Tajemství písma (Spol)
1957 – Poučení (Spol)
1957 – Schůzka o půl čtvrté... (Spol)
1956 – Hotel Pokrok (Spol)
1955 – Hastrman (Spol)
1955 – Ženichové aneb Kdo chce kam, pomozme mu tam (Spol)