Fischer, Jan
1950 – Přiznání (H - pokladník na dráze)
1949 – Daleká cesta (H - mladý žid v transportu)
1949 – Veliká příležitost (H - sekretář u ředitele)