Tröster, František
1962 – Rusalka (Výtv)
1956 – Robinsonka (Kost, Výtv)
1955 – Obušku,z pytle ven! (Kost, Výtv)
1949 – Daleká cesta (Výtv)
1949 – Divá Bára (Arch)