Hein, Jiří
1969 – Slasti Otce vlasti (H - pomocník)
1964 – Atentát (H - příslušník SS)
1958 – Černý prapor (H - Dietrich)
1956 – Jurášek (H - gestapák)