Veras 4
1954 – Cirkus bude! (H - akrobatky na visuté hrazdě)