Dočka a Rovano
1954 – Cirkus bude! (H - pohyblivá hrazda)