Dvorský, Vladimír
1950 – Bylo to v máji (H)
1950 – Malý partyzán (H)
1949 – Dva ohně (H - Antonín)
1948 – Železný dědek (H - učedník)