Tymichová, Marie Anna
1954 – Byl jednou jeden král... (Chor)