Bureš, Karel
1957 – Brankář bydlí v naší ulici (H - hokejista Kuba, Hrnčířův syn)