Bulejko, Štěpán
1969 – Slasti Otce vlasti (H - vikomt)
1968 – Maratón (H - německý plukovník)
1964 – Hvězda zvaná Pelyněk (H - feldkurát /polní kurát/)
1964 – Strakatí andělé (H - diplomat)
1962 – Blbec z Xeenemünde (H - velitel)
1962 – Horoucí srdce (H - návladní)
1962 – Transport z ráje (H - důstojník SS)
1960 – Vyšší princip (H - důstojník SS)
1958 – Černý prapor (H - Lord)
1955 – Jan Žižka (H - posel od Wartenberga)
1955 – Psohlavci (H - důstojník)
1955 – Vzorný kinematograf Haška Jaroslava (H - pobočník arcivévody)
1955 – Z mého života (H - skladatel Franz Liszt)
1954 – Botostroj (H - Hans Hahn, ředitel německé pobočky)
1954 – Jan Hus (H - žoldnéř v kostele)
1953 – Přicházejí z tmy (H - agent Willy)
1953 – Výstraha (H - německý důstojník)
1952 – Slovo dělá ženu (H - pilot)
1952 – Únos (H - německý výzkumník von Glesgen)
1951 – Mordová rokle (H - velitel gestapa)
1950 – Past (H - nádražní velitel Karl Dempke)
1950 – Zocelení (H - poručík četníků)
1949 – Daleká cesta (H - muž oznamující transport)
1949 – Němá barikáda (H - parlamentář SS)
1949 – Veliká příležitost (H - vězeň a důstojník SS Walter Taler)