Andrejev, Boris
1962 – Velká cesta (H - vzdávající se ruský voják)
1948 – Bílá tma (H - sovÄ›tský partyzán Dugin)