Hájek, V.
1952 – Anna proletářka (H - muž s aktovkou)