Příhoda, Václav
1960 – Lidé jako ty (H)
1952 – Anna proletářka (H - drožkář)