Wasserman Václav /režie/
1967 – Na shledanou (Spol)
1966 – Čekají na Godota (Spol)
1966 – Můj čas je tvůj čas je náš čas není čas (Spol)
1965 – Slunečnice (Spol)
1964 – Fuga na černých klávesách (Spol)
1964 – Gambit (Spol)
1963 – I. třída (Spol)
1963 – Mlčení (Spol)
1963 – Pozor! Dítě? (Spol)
1962 – Zpěv který nezemřel (Spol)
1960 – Generál (Spol)
1960 – Sousto (Spol)
1959 – Docela všední neděle (Spol)
1957 – Poučení (Spol)
1956 – Hotel Pokrok (Spol)
1955 – Hastrman (Spol)
1955 – Ženichové aneb Kdo chce kam, pomozme mu tam (Spol)
1953 – Americké řešení (Spol)
1953 – Ó ti lektoři (Spol)
1953 – Pekař Jan Marhoul (Spol)
1953 – První oběd (Spol)