Bureš, Jan
1940 – Život je krásný (H - klavírista)