Dymák, Karel
1938 – Zborov (H - ruský hoch Kolja Semjaško zv. Miku)