Suchardová-Brichová, Anna
1932 – Zapadlí vlastenci (Kost)