Žďárský, K.
1940 – Vy neznáte Alberta (H - první milovník)