Bezděková, Jaroslava
1940 – Vy neznáte Alberta (H - zpěvačka)