Alexejev, Pavel
1932 – Vězeň na Bezdězi (H - Milota z Dědic)