Hájek, Karel
1959 – Letiště nepřijímá (H - fotoreportér vedle ministra)
1942 – Velká přehrada (H - fotograf)