Ronsburgerová
1933 – U snědeného krámu (H - Píšková)