Durchánek, Cesar
1931 – Třetí rota (H - sovětský revolucionář)