Bergeová
1931 – To neznáte Hadimršku (H - uchazečka o místo Máňa Nováková)