Dekoj, Antonín
1943 – Šťastnou cestu (H - zřízenec v ateliéru)
1934 – Za řádovými dveřmi (H - šofér)