Cikán, Vladimír
1938 – Škola základ života (H - septimán)