Hálová, Marie
1938 – Soud boží (H - děvečka u Vávrů Bětuška)