Chodská skup. ze Starého Klíčova
1940 – Směry života (H)