Martínek Zdeněk ml.
1941 – Přednosta stanice (H - telegrafista)