Gabrielová, Věra
1938 – Soud boží (H - Liduška, dcera Vávrových)
1938 – Škola základ života (H - septimánka Máňa Hájková)
1932 – Před maturitou (H - sextánka Marta)