Mirková
1940 – Prosím pane profesore! (H - studentka)