Červený, Miroslav
1941 – Preludium (H - Pavlík, syn Vajgantových)