Frey, Alfred
1934 – Polská krev [německá verze] (H)