Kasalová, B.
1944 – Pohádka o knoflíku (H - dcera tkalcových)