Průcha, Dominik
1932 – Pepina Rejholcová (H - muž na chůdách)